Endoskopik Cerrahi - Kolan British Hospital

Endoskopik Cerrahi

Göğüs bölgesine uygulanan endoskopik girişime “Torakoskopi” adı verilir. Torakoskopi genellikle bir videoya aktarılmak suretiyle gerçekleştirilir. Buna da “Video Yardımlı Torakoskopik Cerahi (VATS)” denir.

Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS)

Video yardımlı torakoskopi, genel anestezi altında, bir video kamera yardımı ile göğüs içinin görüntülenmesi ve bunun bir ekrana yansıtılmasıdır. Göğüs kafesinin, bu şekilde görüntülenmesinin ardından, göğse açılan deliklerden (port) çeşitli cerrahi aletlerin yardımı ile biyopsi ve cerrahi rezeksiyon dahil hemen tüm ameliyatların bu yöntemle yapılması mümkündür.

Standart Torakotomiye (Açık Ameliyat) Göre VATS Sonrası Hastaların

  • Ağrıları çok daha az olur,
  • Hastanede yatma süreleri kısalır,
  • Çalışma hayatına daha çabuk dönülebilir ve
  • Günlük aktivitelerin sürdürülmesi daha kolay olur.

Ayrıca ameliyat kesisi daha küçük olduğu için, buna bağlı kanama daha az olur ve bu kapalı yöntem solunumu kısıtlı yaşlı hastalarca daha kolay tolere edilebilir. Fakat her hastaya ve her büyüklükteki lezyona yapılamayacağı için torakoskopiye uygun hastaların seçimi söz konusudur. Bu konuda doktorunuzun önerisine uymanız tavsiye edilir.

Endoskopik Transtorasik Sempatektomi

Torakoskopik girişimin kullanılabileceği başka bir alan olan bu yöntem el-koltukaltı aşırı terlemesinde uygulanabilir. Açık olarak yapılan sempatektomiye oranla endoskopik teknik çok daha güvenilir bir yöntemdir. Genel anestezi altında koltuk altından küçük bir kesi ile girişim uygulanır. Kamera ile göğüs boşluğuna girilerek sempatik sinir görüntülenir. Buradan terlemeye neden olan seviyeden sempatik sinir klipslenerek, kesilerek veya koterle yakılarak, ter bezleri ile bağlantısı kesilir.