Bronş Plastiği - Kolan British Hospital

Bronş Plastiği

Bronkoplasti bronş denen hava yollarını kesmek ve ucuca dikmeyi içeren bir grup girişimi barındırır. Amaç ameliyata neden olan patolojinin ortadan kaldırılması sırasında geri kalan sağlam akciğer dokusunu korumaktır. Yani santral yerleşimli bir bronş lezyonunun çıkarmak için hastanın tüm akciğerinin alınmasını (pnömonektomi) engellemek gayesi taşır.

Bronkoplasti Temel Olarak İki Nedenle Yapılır

  • Bronş darlıkları (travma veya enfeksiyona bağlı kalıcı darlıklar)
  • Bronş tümörleri (iyi huylu veya kötü huylu tümörler)

Bronkoplasti tekniğiyle yapılan ameliyatlar normal ameliyatlara göre daha güçtür ve tecrübe ister. Tekniğe uygun hasta seçmek çok önemlidir. Lezyonun merkeze daha yakın olması ve gerisinde kalan akciğer dokusunun salim olması gerekir. Operasyon öncesi bronş içindeki lezyonun uzunluğunun bronkoskopi ile tayini çok önemlidir.

Genel anestezi altında gerçekleştirilen torakotomi ile; teknik olarak bronkoplastide, lezyon olan bronş parçası dairesel olarak çıkarılır. İki adet kesik bronş ucu, uç uca dikilir. Bu uçların dikilmek üzere birbirine yaklaştırılması gerektiğinde çeşitli serbestleştirme teknikleri kullanılır.

Bronkoplastik ameliyatlar standart pnömonektomiyle karşılaştırıldığında, ameliyatın getirebileceği ölüm riskine ek bir katkıda bulunmadığı gibi, daha fazla aktif akciğer dokusu bırakıldığı için akciğer fonksiyonlarını ve yaşam kalitesini koruduğu görülmüştür.