Onkolojik Cerrahi - Kolan British Hospital

Onkolojik Cerrahi

Sindirim sistemindeki organlarımızın değişik hastalıklarında ilgili organın tamamını veya bir bölümünü çıkarmak gerekebilir. Mide ülserinde midenin,kalın barsak divertikülü için kalın barsağın bir kısmının çıkarılması gibi. Bu hastalıklarda ilgili organın bir bölümü veya tamamının çıkarılması yeterlidir. Oysa aynı organın kanseri için ameliyat yapıldığında sadece organın çıkarılması yeterli olmaz. Bunun yanı sıra kanserin yayılma olasılığı olan tüm lenf bezlerinin çıkarılması gerekir. Bunun için mide kanserinde DII lenfadenektomi, kalın barsağın son kısmının kanserlerinde ise total mezorektal eksizyon adı verilen lenf bezlerinin temizlenmesi işlemi yapılmalıdır. Bu prensipler uygulandığında çoğu zaman sonuçlar daha iyidir. Kanserin cerrahi yoldan tedavi edilmesinde de multidisipliner bir tedavi yaklaşımı benimsenmektedir. Bu doğrultuda kanser hastaları için yapılan multidisipliner Tümör Konseylerinde hastaların Cerrahi tedavilerinde, açık, kapalı (Laparoskopik) ve Robotik Yöntemlerden hangisinin seçileceğine yönelik tartışmalar yapılarak hastalara özgü tedavi planları belirlenebilmektedir.