Meme Kanseri Cerrahisi

Memenin iyi huylu hastalıkları; memenin gelişim anomalilerinden memenin enfeksiyonlarına, memenin dolaşım sisteminde oluşan bazı hastalıklarından, memede yerleşim gösteren iyi huylu kitlelere uzanan bir yelpaze içerisinde görülmektedir.

Memede görülebilen kötü huylu hastalıklar da meme yerleşimli kötü huylu kitleler, meme başının tutulumuyla başlayan ve deri bozuklukları ile giden kötü huylu hastalıkları gibi belli bir sıklıkta karşılaşılabilecek rahatsızlıklar sınıfıdır.

Günümüzde memenin hastalıkları ve bunlara yapılabilecek cerrahi ve medikal yaklaşımlarla ilgili ilerlemeler devam etmekte, hastalarda geçmişe nazaran alınan yüz güldürücü sonuçlarla bu yolda kazandığımız başarılar artmaktadır.

Özellikle meme kanseri tedavisindeki yaklaşımlarda eski yöntemlere kıyasla memenin korunmasını destekleyen tedavi modaliteleride yine tecrübelerimiz ışığında uygun hastada uygun şekilde cerrahi yöntemler kullanılarak daha estetik sonuçlarla hastalar sağlığına kavuşturulmaktadır.