Karaciğer, Pankreas Ve Safra Yolları Hastalıkları - Kolan British Hospital

Karaciğer, Pankreas ve Safra Yolları Hastalıkları

Karaciğer, pankreas ve safra yolları hastalıkları genel cerrahini uğraşı alanı içerisine giren önemli bir hastalık grubunu oluşturmaktadır.

Sindirim sisteminin önemli bir parçasını oluşturan karaciğer, pankreas, safra kesesi ve yollarının hastalıklarının tedavisi erken tanı ve müdahale açısından ayrıcalıklı bir öneme sahiptir. Ayrıca bu gruptaki hastalıklar erken tanıda gelişmiş ve özel teknolojik araç ve gereçlerin kullanımını zorunlu kılmaktadır.

Özellikle safra yolları hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemi bir yere sahip olan ERCP diye adlandırılan; ağız yoluyla endoskopik olarak mide yoluyla pankreas ve safra yollarının görüntülenmesi ve gerektiğinde müdahalesini ifade eden girişim sayesinde, safra kanalları taşları ve cerrahi sarılıklar gibi pek çok hastalığın ameliyatsız tanı ve tedavileri mümkün olabilmektedir.

Hastanemizde, sahip olduğumuz teknoloji ve deneyimli cerrahi kadrosu ile karaciğer, pankreas ve safra kesesi hastalıklarının tanı ve tedavisinde, gelişmiş teknolojik olanaklar ile cerrahi teknik başarıyla uygulanmaktadır.