Dermatoonkoloji - Kolan British Hospital

Dermatoonkoloji

Habis Deri Tümörleri; Habis yani kötü huylu deri tümörleri başlıca dört tanedir. En iyi huyludan en kötü huyluya doğru sıralanırsa keratoakantom, bazal hücreli epitelyom, skuamöz hücreli karsinom veya spinalyom ve malign melanom dur.

Keartoakantom nasır gibi bir oluşumdur ve ortasında keratin tıkaç bulunan bir krateri mevcuttur.  Haftalar içinde büyüme yapar ve belli bir boyuta ulaşır. Total olarak çıkartılıp patoloji incelemesi yaptırmak yeterlidir.  Ek tedavi kemoterapi veya radyoterapi gerekmez.

Bazal hücreli epitelyoma ortası ülserleşmiş bir nodül şeklindedir. Ülserin kenarında inci tanesi gibi kabartılar görülür. Bu kenara role kenar da denir. Bazen malign melanom gibi siyah renkli olabilir.  Buna pigmente bazal hücreli epitelyoma denir. Bazen sadece genişleyen bir plak şeklindedir. Buna yüzeyel yayılan bazal hücreli epitelyoma denir. Bu tümör aylar içinde belli bir büyüklüğe ulaşır.  Metastaz yapmaz. Hayatı tehdid etmez. Fakat burun, kulak gibi bölgelerde hızla ilerleyerek bu organları kemirir ve yok eder. Bu nedenle hızla tanı koyup, total olarak çıkarılması ve patolojik inceleme yapılması gerekir. Ameliyat olamayacak yaşlı ve hasta kişilerde kriyoterapi de yapılabilir. Ek tedavi kemoterapi ve radyoterapi genellikle gerekmez.

Skuamöz hücreli karsinom kronik yaralar, radyodermatit, lupus vulgaris, seboreik keratoz gibi öncü lezyonların altında veya normal deri üzerinde gelişebilir. Güneş ışığına uzun süre maruz kalma sonucu gelişebilir. Nadir de olsa metastaz yapabilir. Total çıkartma ve patoloji incelemesi yanında radyoterapi ve kemoterapi gerekebilir.

Malign melanoma siyah böğürtlen gibi bir tümördür ve normal deri üzerinde aniden çıkabilir fakat çoğunlukla nevüsler (benler) üzerinde gelişir. Güneş ışığı ve viral enfeksiyonlar başlıca nedenler arasındadır. Ben eğer habisleşmeye doğru gidiyorsa geniş sınır marjıyla çıkartılmalıdır. Bazen o kadar geniş çıkartılır ki üzerine greft veya flep gerekebilir. Bazen 15 gün sonra bölgesel lenf düğümleri de çıkartılır. Kemoterapi yapılır. Galyum sitrat 67 tomografisi ve PET scanle metastaz taranmalıdır. Çünkü bu çok kötü huylu tümör tüm uzak organlara metastaz yapabilir. Genellikle benler erken devrede çıkarılmazsa ölümcül bir tümördür. Bu nedenle her yıl yaz öncesi ve sonrası aylarda benlerimizi kontrol ettirmeliyiz ve hekimin önerdiği şekilde güneşten korunmalıyız.