Çocuk Cerrahisi - Kolan British Hospital

Çocuk Cerrahisi

Kolan British Hospital Çocuk Cerrahisi Bölümü, çocuklardaki tüm sindirim sistemi, idrar yolları, kalp harici göğüs boşluğu ile ilgili cerrahi sorunların poliklinik takip ve tedavisini yapmaktadır. Gerekli olan tüm girişimler, bebek ve çocuğun metabolizmaları, fizyolojik ve psikolojik gelişimlerinin farkındalığı ile planlanmaktadır.

Bazı Sık Rastlanan ve Tedavi Gerektiren Çocuk Cerrahisi Hastalıkları

Sindirim Sistemi Cerrahi Hastalıkları

 • Kabızlık ve dışkılama ile ilgili tüm anormallikler; kaka kaçırma, beslenme bozuklukları, anüste çatlak, kaka tutma, fistül oluşumu
 • Yemek borusunun (özofagus) darlıkları, yanıcı ve yakıcı madde içimine bağlı oluşan hastalılar (Korozif Özofajit)
 • Mide darlığı, tıkanıklık ve ülser hastalığı
 • Gastroözofagial reflü hastalığı (GER) ve komplikasyonları
 • İnce barsakların tıkanıklığı, polip hastalığı, inflamatuar barsak hastalıkları
 • Apandisit
 • Doğumsal barsak sinirlerinin gelişim bozukluğuna bağlı megakolon (genişlemiş kalın barsak) (Hirschsprung Hastalığı)
 • Kasık fıtığı, göbek fıtığı
 • Karaciğer kist, abse ve tümörleri
 • Safra yollarının doğumsal yokluğu, kistik genişlemesi ve taş hastalığı
 • Pankreas kistleri ve tümörleri
 • Dalak hastalıkları ve kan kastalıklarında dalak çıkarılması

Solunum Sistemi Cerrahi Hastalıkları

 • Doğumsal akciğer hastalıkları, kistleri
 • Akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen abse ve ampiyemin tedavisi
 • Soluk borusuna yabancı cisim kaçması ve bronkoskopik girişimler
 • Göğüs kafesinin deformiteleri (kunduracı göğüs, güvercin göğüs)

Boşaltım Sistemi Ve Üreme Organlarına Ait Cerrahi Hastalıklar

 • Böbrek kistleri, tümörleri ve taş hastalığı
 • Böbrek üreter bileşke darlıkları (UPJ darlığı)
 • Üreter mesane bileşke darlıkları (UVJ darlığı)
 • Üreter genişlemesi, taşları
 • Vezikoüreteral reflü (VUR) (İdrarın mesaneden böbreklere geri kaçışı)
 • Mesane enfeksiyonları, taş hastalığı
 • Karın duvarının olmamasına bağlı bağırsağın karın dışına açılması (Omfalosel ve Gastroşizis)
 • Erkek çocuklarda üretranın alta açılması (hipospadias) (peygamber sünneti)
 • İnmemiş testis, hidrosel, spermatik kordon kisti
 • Epididimoorşit (testis iltihabı), balanit-postit (sünnet derisi iltihabı) ve prostatit gibi enfeksiyonlar
 • Sünnet
 • Kız çocuklarda over (yumurtalık) kistleri, torsiyonu
 • Hymenin (kızlık zarı) kapalı olması, labial yapışıklıklar

Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları

 • Özofagus Atrezisi: Yemek borusunun doğumsal yokluğu, gelişimsel hataları ve soluk borusu ile ilişkisi
 • Mide duedonum atrezileri: oniki parmak bağırsağının tıkanıklığı ince barsak ve kalın bağırsağın atrezisi
 • Diyaframın olmamasına bağlı bağırsakların göğüs kafesinde yer alması (Konjenital Diafragma Hernisi)
 • Doğumsal makat darlığı veya yokluğu (Anorektal malformasyonlar)

Endoskopik Girişimler

 • Özofagoskopi, Gastroskopi, Duodenoskopi
 • Kolonoskopi, Rektoskopi, Anoskopi
 • Sistoskopi, Üreteroskopi, Bronkoskopi

Çocukluk Çağında Kanser Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri

 • Böbrek ve böbrek üstü bezi tümörleri
 • Karaciğer tümörleri
 • Over, testis (yumurtalık) tümörleri
 • Diğer organlara ait tümörler

Hormonal Hastalıkların Cerrahi Tedavisi

 • Tiroid bezi (guatr) hastalıkları
 • Pankreas hastalıkları

Çocuklarda Baş Boyun Cerrahisi

 • Boyun kitleleri; reaktif lenf bezleri
 • Doğumsal boyun kistleri ve sinüsleri
 • Fartikollis
Paylaş
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email