Perinatal Enfeksiyonlarının Takibi - Kolan British Hospital

Perinatal Enfeksiyonlarının Takibi

Yoğunbakım ünitelerinde enfeksiyon oranı hiçbir zaman sıfır olamaz. Ancak çok sıkı önlemlerle bu oran oldukça düşürülebilmektedir. Ünitemizde giriş çıkışlardaki kontrol yanında; Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi direktifleri ve önerileri eşliğinde; bebeklere gerekmedikçe dokunmayarak, dokunulacağı zaman da el temizliği ve el dezenfektanları kullanarak ve de ayrıca temiz malzeme kullanımı sayesinde hastane enfeksiyonu çok düşüktür.