Koroner Yoğun Bakım - Kolan British Hospital

Koroner Yoğun Bakım

Kolan British Hospital Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde kalp krizi geçiren, kalp krizi geçirme tehtidi altında olan kalp rahatsızlığı nedeniyle şoka giren ve desteğe ihtiyacı olan ritm sorunu yaşayan veya müdahale edilmeyi gerektiren ritm düzensizliği olan hastalar yattığı gibi, var olan kalp dışı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören ve bu tedavileri sırasında kardiyak açıdan yakından takip edilmesi gereken hastalarda yatmaktadır. Ayrıca kalp ameliyatı geçiren hastalarında genellikle Koroner Yoğun Bakım ünitesine alınarak servise çıkmak için alışma ve toparlanma süreçlerini burada yaşamaktadırlar.

Verilen Hizmetler;

 • Koroner Yoğun Bakım ünitemizde her türlü Kardiyak Acil Müdahaleler yapılmaktadır.
 • Trombolitik tedavi
 • Koroner anjiyografi
 • Stent uygulamaları
 • Balon anjiyoplasti
 • Geçici ve kalıcı kalp pili uygulamaları
 • Unstabil anjia pektoristedavisi
 • Miyokard enfarktüsü
 • Kalp yetmezlikleri
 • Ritim bozuklukları
 • Sağ/Sol Kalp kataterizasyonu