Mehmet Refik MAS

Prof. Dr. Mehmet Refik MAS

İç Hastalıkları(Dahiliye),Geriatri, Hepatoloji Bilim Uzmanı

 • 1987-Gülhane Tıp Fakültesi (Lisans)
 • 1994-Eğitim ve Araştırma Hastaneleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Tıpta Uzmanlık)
 • 1997-İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Doçent)
 • 2004-Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Hepatoloji Programı (Yüksek Lisans)
 • 2006-Gülhane Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı (Yandal İhtisas)
 • 2008-Gülhane Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı (Profesör)
 • Gülhane Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı (Profesör)
 • 2001-2007 GATA Hayvan Etik Kurulu Üyeliği
 • 2004–2006 Gülhanede Geriatri Bilim Dalı Başkanlığı
 • 2004-2007 GATA Transfüzyon komitesi üyeliği
 • 2006-2009 GATA Teknik Şartname İnceleme ve Değerlendirme Üyeliği
 • 2011-2012 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanlığı
 • 2011-2015 Dokuz Eylül Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Başkanlığı
 • 2011-2014 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2012-2015 Kalp Damar Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2012-2015 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi
 • 2012-2016 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği
 • 2012-2016 Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite Yönetim Kuruluna Seçilmiş Üye
 • 2012-2015 DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği
 • 2015-2019 DEÜ Geriatri Bilimdalı Öğretim Üyesi
 • 2019-2020 Uluslararası Alasia Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü
 • Geriatri Uzmanı
 • Hepatoloji Bilim Uzmanı
 • Endoskopi