Διαγνωστικές Μονάδες

Εργαστήριο λειτουργίας πνευμόνων

Διάλυση

 • FFA (Fundus Fluorescein Angigraphy)
 • OCT (Τομογραφία Οπτικής Συνοχής)
 • Πεδίο Όρασης Υπολογιστή
 • Μέτρηση πάχους κερατοειδούς
 • Τοπογραφία κερατοειδούς
 • Υπερηχογράφημα σάρωσης A-B
 • Συνοπτόφορο
 • Μονάδα Θεραπείας με Λέιζερ
 • Λέιζερ Argon
 • YAG Λέιζερ
 • SLT (Επιλεκτική Τραπεζοπλαστική Λέιζερ)
 • Υπολογιστική Τομογραφία
 • Άμεση ακτινογραφία
 • Επεμβατική ακτινολογία
 • Μελέτες αντίθεσης
 • Εξωαγγειακή Επεμβατική Ακτινολογία
 • Μαστογραφία
 • Μαγνητική τομογραφία (μαγνητική τομογραφία)
 • Έγχρωμος υπέρηχος Doppler
 • Υπερηχογράφημα Δοκιμές αλλεργίας

Εργαστήριο Ενδοσκόπησης

Πυρηνική ιατρική

Πυρηνική ιατρική

 • Δοκιμή προσπάθειας
 • Φαρμακολογική Στρεσχοκαρδιογραφία
 • ΗΚΓ
 • Ηχοκαρδιογραφία (Διαθωρακική και Διαισοφαγική)
 • Παρακολούθηση Χόλτερ
 • Εργαστήριο στεφανιογραφίας
 • Αντιμετώπιση Συγγενών Καρδιακών Παθήσεων με Καθετήρα
 • Δοκιμή πίνακα κλίσης (διάγνωση και θεραπεία της συγκοπής)
 • Διάγνωση και Θεραπεία Αρρυθμιών (Ηλεκτροφυσιολογία)
 • Τρανστελεφωνικό Παρακολούθηση Ρυθμών

Παθολογία

 • Εργαστήριο Ενδοσκόπησης
 • Βρογχοσκόπηση
 • ERCP
 • Γαστροδωδεκαδοσκόπηση
 • Κολονοσκόπηση
 • Ρεκτοσκόπηση

 • Ανάλυση ορμονών
 • Εξετάσεις αιματολογίας και πήξης
 • Βιοχημική Ανάλυση
 • Ηλεκτροφόρηση και Πρωτεΐνες Ορού
 • Ανάλυση αερίων αίματος
 • Δοκιμές προσυμπτωματικού ελέγχου νεογέννητων
 • Δοκιμές προληπτικού ελέγχου εγκυμοσύνης
 • Επίπεδα ναρκωτικών
 • Επίπεδα βιταμινών
 • Ιχνοστοιχεία
 • Δείκτες καρκίνου
 • Καρδιακοί δείκτες
 • Αυτοαντισώματα
 • Ορολογικές εξετάσεις
 • Ανάλυση ούρων
 • Δοκιμή φόρτωσης γλυκόζης
 • Μοριακή Βιολογία