Διαγνωστικές Μονάδες

Εργαστήριο λειτουργίας πνευμόνων

Διάλυση

Οφθαλμίατρο

Πολυκλινική Ακτινολογίας

Εργαστήριο Ενδοσκόπησης

Πυρηνική ιατρική

Πολυκλινική Καρδιολογίας

Παθολογία

βρογχοσκόπηση

Κλινικά Εργαστήρια