Η πολιτική ποιότητας μας - Kolan British Hospital

Η πολιτική
ποιότητας μας

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία Kolan Health Group εργάζονται για να παρέχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση στους ασθενείς μας, εκπαιδεύονται σε πολλά θέματα, ιδίως την ασφάλεια των ασθενών και τα δικαιώματα των ασθενών.

Η Kolan Health Group εργάζεται για την παροχή αυτής της υπηρεσίας στους ασθενείς της στις καταλληλότερες συνθήκες παρέχοντας διεθνή πρότυπα σε πολλά θέματα όπως ασφάλεια ασθενών, έλεγχος και πρόληψη λοιμώξεων, περίθαλψη ασθενών, αξιολόγηση ασθενών, διαχείριση κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, διαχείριση πληροφοριών, ασφάλεια εγκαταστάσεων Το