Ανθρώπινο δυναμικό

Ανθρώπινο δυναμικό

Η πολιτική μας για το ανθρώπινο δυναμικό

Σύμφωνα με τους στόχους και τις στρατηγικές του ιδρύματος, στοχεύουμε να προσλάβουμε εξειδικευμένα άτομα που είναι ανοιχτά σε καινοτομίες, που έχουν την ικανότητα να αναπτύσσουν τον εαυτό τους και την επιχείρησή τους και που μπορούν να εργαστούν ως ομάδα και να αναπτύξουν αυτά τα άτομα μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων , διαχείριση σταδιοδρομίας και αποτελεσματικά συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης.

γενική εφαρμογή

Υποβολή βιογραφικού